ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η εταιρία Ζαχαρίας Σαμπαθιανάκης ΑΒΕΕ, ιδρύθηκε το 1972 από τον Ζαχαρία Σαμπαθιανάκη, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του.

Κύρια  δραστηριότητα της εταιρίας είναι η εμπορία και επεξεργασία κάθε είδους υαλοπινάκων, η παραγωγή πολυστρωματικών υαλοπινάκων (Triplex, αλεξίσφαιρα),  υαλοπινάκων ασφαλείας (Securit), καθώς και η πώληση εξαρτημάτων και μηχανισμών για υαλοπίνακες ασφαλείας.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ (TRIPLEX)

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΥΑΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΙΝΑΙ

Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΠΟΡΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ.

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ