ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η εταιρία Ζαχαρίας Σαμπαθιανάκης ΑΒΕΕ, ιδρύθηκε το 1972 από τον Ζαχαρία Σαμπαθιανάκη, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του.

Κύρια  δραστηριότητα της εταιρίας είναι η εμπορία και επεξεργασία κάθε είδους υαλοπινάκων, η παραγωγή πολυστρωματικών υαλοπινάκων (Triplex, αλεξίσφαιρα),  υαλοπινάκων ασφαλείας (Securit), καθώς και η πώληση εξαρτημάτων και μηχανισμών για υαλοπίνακες ασφαλείας.

Η έδρα της εταιρίας βρίσκεται στην Βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου Κρήτης , σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις συνολικής καλυμμένης επιφάνειας 6500 μ2, με αποθήκες που εγγυώνται την άμεση διαθεσιμότητα των προϊόντων μας.

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός της εταιρίας περιλαμβάνει σύγχρονες μηχανές κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων (CNC), 7 γερανογέφυρες, γραμμή παραγωγής υαλοπινάκων securit (απλών και ενεργειακών), καθώς και μια σύγχρονη γραμμή παραγωγής πολυστρωματικών υαλοπινάκων triplex σε διαστάσεις μέχρι και 3210 x 6000mm.

Η άρτια τεχνική κατάρτιση του προσωπικού μας σε συνδυασμό με την απαραίτητη εμπειρία, καθιστά βέβαιη την υλοποίηση κάθε είδους project.

Η Φιλοσοφία μας

Φιλοσοφία της εταιρίας είναι η διαρκής επένδυση σε σύγχρονες και πρωτοπόρες τεχνολογίες επεξεργασίας υαλοπινάκων. Η συνεχώς εξελισσόμενη τεχνογνωσία μας εγγυάται την άψογη ποιότητα κάθε προϊόντος, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Όραμα της Ζαχαρίας Σαμπαθιανάκης ΑΒΕΕ είναι η παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών κορυφαίων προδιαγραφών καθώς και η εξυπηρέτηση των πελατών της με συνέπεια και καινοτομία

Ζαχαρίας Σαμπαθιανάκης