ΔΙΑΚΕΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Διάκενα αλουμινίου για μονάδες διπλής υάλωσης.

 

Περιγραφή

Διάκενα αλουμινίου υψηλής ποιότητας για συγκόλληση μονάδων διπλής υάλωσης.

Διαθέσιμα σε βέργες 5 μέτρων και πάχη από 6,5 – 15,5 χιλιοστά.