ΥΠΕΡΔΙΑΦΑΝΑ ΤΖΑΜΙΑ (EXTRA CLEAR)

Υπερδιάφανοι υαλοπίνακες, γνωστοί στην αγορά και ως υπέρλευκοι ή υπέρλευκα τζάμια, είναι υαλοπίνακες απαλλαγμένοι από την πράσινη απόχρωση των απλών διάφανων υαλοπινάκων.

Κατηγορία:
Περιγραφή

Τα απλά διάφανα τζάμια έχουν μια ελαφριά πράσινη απόχρωση, η οποία φαίνεται καθαρότερα όταν κοιτάμε μέσα από πολλά τζάμια στην σειρά (πολυστρωματικά) ή όταν κοιτάμε κάποιο τζάμι από το πλάι.

Τα υπερδιάφανα τζάμια, των οποίων η πρώτη ύλη (άμμος), έχει με τεχνητό τρόπο μικρότερη περιεκτικότητα σε οξείδια του σιδήρου από την αντίστοιχη  των απλών διάφανων τζαμιών, είναι απαλλαγμένα από αυτήν την πράσινη απόχρωση και εμφανίζουν αυξημένη ηλιακή διαπερατότητα.

Κατά τα άλλα,  μπορούν να χρησιμοποιηθούν ακριβώς στις ίδιες εφαρμογές όπως και τα απλά διάφανα τζάμια,  διαπρέποντας  σε εφαρμογές όπως  βιτρίνες, όπου είναι επιθυμητή  περισσότερη δυνατή διαφάνεια στο γυαλί και σε πολυστρωματικά τζάμια (Triplex), καθώς  εξαιτίας του μεγάλου συνολικού πάχους του τελικού προϊόντος, το ανεπιθύμητο πρασίνισμα από τα απλά τζάμια είναι εμφανές και δυσάρεστο.