ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ – ΛΕΥΚΟΙ

Κλασικός καθρέπτης.

Κατηγορία:
Περιγραφή

Κλασικός καθρέπτης που χρησιμοποιούμε καθημερινά.

Για λόγους διασφάλισης της ποιότητας όλοι οι καθρέπτες μας είναι Ευρωπαϊκοί.