ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΥΑΛΩΣΗΣ

Οι μονάδες διπλής υάλωσης, γνωστές στην αγορά ως διπλά τζάμια, είναι μια σύνθεση ικανή να μας δώσει μεγάλο εύρος ιδιοτήτων, ανάλογα με τους υαλοπίνακες που θα χρησιμοποιηθούν.

 

Κατηγορία:
Περιγραφή

Οι μονάδες διπλής υάλωσης είναι ένα τελικό προϊόν, προερχόμενο  από την σύνθεση επιμέρους στοιχείων, δηλαδή των υαλοπινάκων  που θα χρησιμοποιηθούν (2 ή παραπάνω) και των  διάκενων  αλουμινίου. Πάνω σε αυτά θα ενσωματωθούν οι υαλοπίνακες και θα κολληθούν αεροστεγώς,  έτσι ώστε ο στεγνός αέρας ή το ειδικό αέριο που θα κλείσουμε μέσα να μην μπορεί να αναμιχθεί με τον υγρό αέρα της ατμόσφαιρας. Αν υπάρξει διαρροή στο κόλλημα, μέσα στην μονάδα θα δημιουργηθούν υδρατμοί και σταγονίδια νερού, ενώ  το αέριο που ενδεχομένως έχουμε βάλει θα φύγει.

Η σκοποθεσία των  μονάδων διπλής υάλωσης είναι η θερμομόνωση. Ο σχεδιασμός τους βασίζεται στη λογική ότι ο αέρας ή το αέριο ανάμεσα στους υαλοπίνακες λειτουργεί σαν μονωτικό σώμα. Πράγματι σε αντίθεση με το γυαλί που έχει θερμοαγωγιμότητα ίση με 1W/(m.K),  ο αέρας έχει μόλις 0,025W/(m.K). Έτσι όσο μεγαλύτερο είναι το διάκενο αλουμινίου, τόσο περισσότερος αέρας υπάρχει ανάμεσα στους υαλοπίνακες και τόσο μεγαλύτερη θερμομόνωση παρέχει η μονάδα.

Με βάση τα σύγχρονα δεδομένα, η σύνθεση της μονάδας αυτής , οι ιδιότητες και τα αισθητικά της στοιχεία μεταβάλλονται ανάλογα με το είδος των υαλοπινάκων που θα χρησιμοποιηθούν, όπως  υαλοπίνακες Χαμηλής Εκπομπής (Low-E), Ηλιακού ελέγχου, Διακοσμητικοί υαλοπίνακες, Πολυστρωματικοί με Ηχομονωτικές ή Χρωματιστές μεμβράνες, υαλοπίνακες Ασφαλείας κτλ. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να συνδυάσουμε ταυτόχρονα  τις ιδιότητες του κάθε υαλοπίνακα για να δημιουργηθεί ένα προϊόν απολύτως προσαρμοσμένο στις ανάγκες του κάθε πελάτη.