ΠΥΡΙΤΙΚΑ ΑΛΑΤΑ

Πυριτικά άλατα για μονάδες διπλής υάλωσης.

Περιγραφή

Πυριτικά άλατα για χρήση σε μονάδες διπλής υάλωσης.

Τοποθετείται μέσα στα διάκενα αλουμινίου και απορροφά την υγρασία, αποτρέποντας έτσι την δημιουργία υδρατμών μέσα στην μονάδα διπλής υάλωσης.